یک مهاجم قبل از شلیک یک افسر پلیس محافظ سفارت اسرائیل در صربستان را زخمی کرد


وضعیت

کد پستی

کشور

دیدگاهتان را بنویسید