کارشناس تحقیقاتی به سازمان ملل می‌گوید به‌طور غیرقابل انکاری ثابت شده است که بقایای موشک در اوکراین از کره شمالی آمده است.وضعیت

کد پستی

کشور

دیدگاهتان را بنویسید