پس از اعتصاب مکانیک ها علیرغم تصمیم داوری اتاوا، وست جت حداقل 150 پرواز را لغو کرد.
رئیس وست جت گفت که هدف از این اعتصاب “ایجاد آسیب، مختل کردن برنامه های سفر هزاران کانادایی در آخر هفته طولانی جولای و تحمیل هزینه های قابل توجهی بر شرکت ما بود.”

دیدگاهتان را بنویسید