وگان ها و گیاهخواران اغلب فاقد این مواد مغذی حیاتی هستند. در اینجا نحوه اضافه کردن دوباره آنها به رژیم غذایی خود آورده شده است
به گفته متخصصان تغذیه، گیاهخواران و وگان های جدید اغلب گوشت را بدون جایگزینی مواد مغذی از دست رفته از رژیم غذایی خود حذف می کنند که منجر به کمبودهای تغذیه ای می شود.

دیدگاهتان را بنویسید