وضعیت مردی پس از چاقو در گوشه خیابان کینگ و ریور وخیم است
پلیس تورنتو گفت که آنها به گزارش‌هایی مبنی بر چاقوکشی در نزدیکی خیابان‌های کینگ و ریور در ساعت 5:18 بعد از ظهر پاسخ دادند.

دیدگاهتان را بنویسید