نادین اسپنسر، عضو هیئت پلیس تورنتو پس از درخواست فوری شورای شهر اخراج شدوضعیت

کد پستی

کشور

دیدگاهتان را بنویسید