مردم مونترال فرانسه با قدرت گرفتن راست افراطی در انتخابات «تاریخی» شرکت می کنند
مونترال: انتظار می رود تعداد زیادی از فرانسوی ها روز شنبه در مونترال برای دور اول انتخابات عمومی فرانسه شرکت کنند. آنها توسط تهدیدی که یک حزب افراطی دست راستی در حال ظهور و متحدانش ایجاد می کند تحریک می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید