مدیریت دولت لیبرال با دخالت خارجی؟ بدون شفافیت، بدون پاسخگویی و انفعال زیاد
آنچه باقی می ماند رسوایی است که در آن هیچ راهی برای پاسخگویی افراد درگیر در آن وجود ندارد، و دولت فدرالی که بارها و بارها ثابت کرده است که در رسیدگی به نقصی که در زیر دماغش در حال گسترش بود سهل انگاری یا بی علاقه است…

دیدگاهتان را بنویسید