“ما شکست خوردیم”: قاضی تسویه 9.5 میلیون دلاری شکایت سوء استفاده از جوانان کانادایی را تایید کردکلگری – یک قاضی با پرداخت 9.5 میلیون دلار برای شاکیان در یک دعوای دسته جمعی موافقت کرده است که ازدحام کلگری را متهم می کند که به یک کارمند مدرسه نمایش اجازه سوء استفاده جنسی از پسران جوان را داده است.

دیدگاهتان را بنویسید