قاضی موقتاً قانون جورجیا را که افراد یا گروه ها را از ارسال سه ضمانت نامه در سال محدود می کند مسدود می کند.
آتلانتا (AP) – یک قاضی فدرال روز جمعه به طور موقت بخشی از قانون ایالت جورجیا را لغو کرد که سازمان‌ها را از کمک به مردم در پرداخت وثیقه منع می‌کند تا زمانی که پرونده‌های جنایی‌شان در جریان است آزاد شوند.

دیدگاهتان را بنویسید