فصل آتش سوزی در تالاب پانتانال برزیل هنوز به طور رسمی آغاز نشده است، اما در حال شکستن رکوردها است.سائو پائولو (AP) – فصل آتش سوزی سالانه هنوز از نظر فنی در تالاب های وسیع پانتانال برزیل آغاز نشده است، اما تعداد آتش سوزی ها در حال حاضر رکوردها را شکسته است و کارشناسان را بر آن داشته تا پیش بینی کنند که امسال می تواند مخرب ترین سال در دهه های اخیر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید