سقوط هلیکوپتر در فرودگاه شهری در مناطق شمال غربی: TSBهیئت ایمنی حمل و نقل در حال اعزام تیمی برای بررسی سقوط هواپیما در یک جامعه مستعد آتش سوزی در مناطق شمال غربی است.

دیدگاهتان را بنویسید