رئیس جمهور بولیوی می گوید ژنرال متهم به رهبری کودتای نافرجام می خواست ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد
LA PAZ، بولیوی (AP) – رئیس جمهور بولیوی، لوئیس آرس، جمعه گفت که یک ژنرال سابق می خواهد در یک کودتای نافرجام، دولت را به دست گرفته و رئیس جمهور شود. او همچنین رد کرد که کشور آند دچار بحران اقتصادی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید