داگ فورد بار دیگر درس های گذشته را نادیده می گیرد
قطع شبکه نظارت بر فاضلاب انتاریو در حال حاضر خیانت به همه کسانی است که در مبارزه با COVID-19 فداکاری کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید