تورنتو را به مقصد آلبرتا ترک کردند. چیزی که آنها پیدا کردند فقط آسمان بزرگ و مالیات کم نبود
علیرغم برخی اشکالات، یکی از ساکنان سابق تورنتو که یک منظره خانگی به ارزش 315000 دلار خریداری کرده است، می گوید: “زندگی که اکنون می توانم به فرزندانم ارائه دهم قابل مقایسه نیست.”

دیدگاهتان را بنویسید