تورنتو تمام استخرهای عمومی روباز و استخرهای قایق را برای فصل تابستان باز می کند
این شهر روز جمعه از افتتاح تمام استخرهای روباز و استخرهای شنای تحت نظارت در سراسر شهر خبر داد.

دیدگاهتان را بنویسید