به اندازه کافی دور از سر و صدای تورنتو، به اندازه کافی نزدیک به غذا: برای کسانی که به شهرهای دیگر انتاریو گریخته اند اینگونه است.
یک پیشخدمت سابق تورنتو که کشاورز شده است، می گوید: “من فکر می کنم بسیاری از افراد در نسل جوان از این سبک زندگی سریع خسته شده اند و می خواهند سرعت خود را کاهش دهند.”

دیدگاهتان را بنویسید