بسته شدن آزادراه در تورنتو به دلیل برنامه ریزی برای کار جاده ای در 28 ژوئن
مناطق آسیب دیده شامل بزرگراه 400، بزرگراه 401، بزرگراه 404، بزرگراه 409، بزرگراه 427 و راه ملکه الیزابت است.

دیدگاهتان را بنویسید