با توجه به تهدید فزاینده کره شمالی و چین، ایالات متحده می خواهد با متحدان آسیایی شراکت دفاعی ایجاد کندوضعیت

کد پستی

کشور

دیدگاهتان را بنویسید