افسران امنیتی پیرسون توافق آزمایشی با Garda World را رد کردند – احتمال اعتصاب “هنوز روی میز است”
تقریباً 3000 کارمند Garda World با اکثریت قاطع قرارداد موقت مذاکره شده در 21 ژوئن را رد کردند.

دیدگاهتان را بنویسید