آیا نگرانی در مورد وضعیت دموکراسی در کانادا با نزدیک شدن به انتخابات پاییز امسال موجه است؟وضعیت

کد پستی

کشور

دیدگاهتان را بنویسید