کیفرخواست جدید علیه فرانک استروناخ شامل 7 شاکی دیگر است: اسناد دادگاه
بر اساس اسناد دادگاه، تاجر میلیاردر فرانک استروناخ متهم به سوء استفاده جنسی از هفت شاکی دیگر بین سال های 1977 تا فوریه سال جاری است.

دیدگاهتان را بنویسید