طبق اسناد دادگاه، فرانک استروناخ متهم به تجاوز جنسی با هفت قربانی جدید است
در نتیجه شکایت جنایی جدید، استروناخ با ده قربانی ادعایی و در مجموع 13 اتهام جنایی روبرو است.

دیدگاهتان را بنویسید