دفتر Poilievre در مورد برنامه های پراید رهبر حزب سکوت می کند، اما رهبران دیگر حزب می خواهند در آن شرکت کنند.اتاوا – پیر پولیور تنها سیاستمدار فدرال است که کارکنانش از پاسخ دادن به سؤالی در مورد اینکه آیا رئیس آنها قصد دارد تابستان امسال در رویدادهای پراید شرکت کند، خودداری کردند.

دیدگاهتان را بنویسید