در یک ساحل عمومی در تورنتو از آب دور بمانید
در اینجا آخرین گزارش کیفیت آب ساحل از بهداشت عمومی تورنتو در تاریخ 28 ژوئن در ساعت 4 بعد از ظهر است

دیدگاهتان را بنویسید