حضور شدید پلیس و کارشناسان پزشکی قانونی با لباس های هزمت در آپارتمان در خیابان وستون
بعدازظهر جمعه، افسران پلیس تورنتو و کارشناسان پزشکی قانونی با لباس‌های هزمت در یک محل سکونت در منطقه جاده وستون و جاده راجرز مشاهده شدند.

دیدگاهتان را بنویسید