“باید فاش می شد”: تاریون تحقیقات داخلی را به دلیل نگرانی در مورد روابط قبلی میانجی ها با آژانس آغاز کرد.
مدیر عامل تاریون گفت: «در آینده، ای کاش در اولین راه‌اندازی این برنامه بیشتر به این موضوع فکر می‌کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید