“آنها دیوانه هستند”: درون تصمیم به باقی ماندن اتهام در “بزرگترین پرونده اوباش” در تاریخ منطقه یورک و انگشت اشاره و پشیمانی که پس از آن
وکلای مدافع استدلال کردند که این اتهامات باید به دلیل سوء رفتار پلیس کنار گذاشته شود. برای پلیس، تصمیم به کنار گذاشتن اتهامات “دلخراش” بود.

دیدگاهتان را بنویسید