رئیس جمهور بولیوی نسبت به عملیات نظامی “نامنظم” در پایتخت و دامن زدن به تهدیدات کودتا هشدار داد


LA PAZ، بولیوی (AP) – رئیس جمهور بولیوی، لوئیس آرس، روز چهارشنبه هشدار داد که تجمع نیروهای نظامی “نامنظم” در پایتخت در حال وقوع است و این نگرانی ها را در مورد وقوع کودتای احتمالی افزایش داد.

در پیامی برای او

اوو مورالس، رئیس‌جمهور سابق بولیوی نیز در پیامی جنبش ارتش در میدان موریلو مقابل کاخ را محکوم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید