کانادا با یک پیروزی اخلاقی جام آمریکا را افتتاح کرد. این در برابر پرو کافی نخواهد بود
جسی مارش اطمینان حاصل کرده است که تیمش دوباره در حال صعود است و باید شانس خوبی برای شکست تیم آسیب پذیر پرو داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید