پیروزی غافلگیرانه محافظه کاران در تورنتو سنت. پل
محافظه‌کار دان استوارت پس از تاخیرهای طولانی در شمارش آرا، لسلی چرچ لیبرال را در یک پیروزی کم‌کم شکست داد.

دیدگاهتان را بنویسید