پایه های پوسیده کپک بیش از حد. جریان برگشتی در فاضلاب آنچه که یک گزارش کارشناسی در مورد وضعیت مسکن در ملل اول “عمداً کمبود بودجه” نشان می دهد
این گزارش به عنوان بخشی از دعوای دسته جمعی 10 میلیارد دلاری علیه دولت کانادا در دادگاه ثبت شد.

دیدگاهتان را بنویسید