هرگز فکر نمی کردم بتوانم از دست نخست وزیر اینقدر عصبانی باشم: خوانندگان به بسته شدن مرکز علمی انتاریو واکنش نشان دادند
خوانندگان ستاره در مورد زمان بسته شدن مرکز، گزارش فنی و گزینه های جایگزین سؤالاتی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید