قرار بود مسمومیت با جیوه اولین ملت گراسی باریک با گذشت زمان از بین برود. یک مطالعه جدید نشان می دهد که چرا این وضعیت بدتر از آن چیزی است که باید باشد
بر اساس یک مطالعه جدید، انتشار سولفات فعلی یک کارخانه کاغذ، اثرات جیوه باستانی را که هنوز در سیستم رودخانه وجود دارد، تشدید می کند.

دیدگاهتان را بنویسید