حزب محافظه کار دیر پیشروی می کند، در انتخابات میان دوره ای تورنتو پیروز می شود: انتخابات کانادادر یک تصمیم غافلگیرکننده در اوایل صبح، دان استوارت، نامزد محافظه کار، در انتخابات بعدی در سنت پل، پایگاه دیرینه لیبرال ها در تورنتو، پیروز شد.

دیدگاهتان را بنویسید