بانک های مستأصل از کوچک شدن تجارت وام مسکن می ترسند و اکنون نرخ های بهره رقابتی تری را ارائه می دهند
به گفته کارشناسان، بانک‌های بزرگ نرخ بهره رسمی خود را علنا ​​اعلام می‌کنند، اما دارندگان وام مسکن می‌توانند هنگام تمدید مذاکره کنند.

دیدگاهتان را بنویسید