“او آرامش من بود، سنگ من”: یک افسر پلیس انتاریو به طور مرگبار شریک زندگی این زن را در حال دویدن قهوه مورد ضرب و شتم قرار داد. OPP از برگزاری جلسه استماع خودداری کرد
OPP در نامه ای به کورتنی دآرتنای گفت که رفتار نادرست افسر “ماهیت جدی نداشت”. روز سه شنبه، او از یک قاضی اوشاوا درخواست خواهد کرد که این تصمیم را لغو کند.

دیدگاهتان را بنویسید