ارزش آپارتمان لوکس The One در حال حاضر حدود نیمی از قیمت پیشنهادی است. اگر کسی بخواهد آنها را بخرد چه اتفاقی می افتد؟
برخی اکنون بر این باورند که ممکن است وام دهنده اصلی پروژه مسئولیت آن را بر عهده بگیرد – و حداقل برخی از خریداران قراردادهای فروش آپارتمان خود را پاره کنند.

دیدگاهتان را بنویسید