آتش‌سوزی جنگل‌ها دستور تخلیه را برای جامعه روستایی کالیفرنیای شمالی صادر می‌کندپالرمو، کالیفرنیا (AP) – مقامات در مناطق روستایی کالیفرنیای شمالی دستور تخلیه را صادر کردند زیرا یک آتش سوزی در حال گسترش جامعه پالرمو را تهدید می کند. این جامعه در نزدیکی محل بدترین آتش سوزی ایالت در شش سال پیش است.

دیدگاهتان را بنویسید