پلیس در حال بررسی مرگ یک شهروند سالخورده در گذرگاه راه آهن در جنوب منیتوبا است.
وینیپگ — پلیس در حال بررسی مرگ یک زن 78 ساله در گذرگاه راه آهن در جنوب منیتوبا است.

دیدگاهتان را بنویسید