پلیس تورنتو می گوید تعداد جرایم ناشی از نفرت در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 55 درصد افزایش یافته است
پلیس تورنتو روز دوشنبه اعلام کرد که تعداد حوادثی که پلیس تورنتو تشخیص داده انگیزه نفرت بوده است، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 55 درصد افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید