پلیس تورنتو می گوید تعداد جرایم ناشی از نفرت در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 55 درصد افزایش یافته است
به گفته پلیس تورنتو، تعداد حوادثی که افسران تشخیص داده اند با انگیزه نفرت بوده اند، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به 55 درصد افزایش یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید