هیئت مدیره کتابخانه عمومی تورنتو به تغییر نام شعبه جین دونداس رأی داد
هیئت مدیره کتابخانه تورنتو دوشنبه شب به تغییر نام شعبه جین دونداس به نام فعال حقوق بشر تورنتو، دانیل جی. هیل، رأی داد.

دیدگاهتان را بنویسید