هواپیمای با دو سرنشین باید در جزیره آتش در نیویورک فرود اضطراری داشته باشد. هیچ آسیبی گزارش نشده استBAY SHORE، N.Y. (AP) – یک هواپیمای کوچک روز دوشنبه در ساحل جزیره فایر در شمال ایالت نیویورک فرود اضطراری کرد. مقامات گفتند که دو سرنشین هواپیما آسیبی ندیدند.

دیدگاهتان را بنویسید