نظرسنجی های جدید نشان می دهد که حتی استعفای جاستین ترودو نیز نتوانست حزب لیبرال را نجات دهد.
بر اساس نظرسنجی موسسه انگوس رید، ناامیدی از نخست وزیر جاستین ترودو در کانادا در حال افزایش است – اما بعید است که جانشینان او وضعیت بهتری داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید