رسانه های اجتماعی تهدیدی برای سلامت عمومی جوانان ما هستند. سیاستمداران ما باید آنها را جدی بگیرند
وقتی صحبت از تأثیر منفی رسانه های اجتماعی بر سلامت روان جوانان ما می شود – موضوعی مبرم که باید همه ما را نگران کند – لحن بی تفاوتی نشانه خوبی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید