در یک ساحل عمومی در تورنتو از آب دور بمانید
در اینجا آخرین گزارش کیفیت آب ساحل از بهداشت عمومی تورنتو در 24 ژوئن در ساعت 1 بعد از ظهر است

دیدگاهتان را بنویسید