تنظیم‌کننده‌های آلبرتا پیش‌بینی می‌کنند تولید ماسه‌های نفتی تا سال 2033 17 درصد رشد کندوضعیت

کد پستی

کشور

دیدگاهتان را بنویسید