بخش‌هایی از ایستگاه‌های جین و رانیمد در تابستان بسته می‌شوند. این همان معنایی است که برای رفت و آمد شما دارد
TTC گفت که از 23 ژوئن، انبارهای اتوبوس در هر دو ایستگاه مسیر 2 تا پایان تابستان بسته خواهد شد زیرا خدمه ساخت و ساز در تعمیر روسازی کار می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید